Pazarlama İletişimi

Bir kuruluşun var oluşunu sağlayan ürün ve hizmetlerinin, ilişkide bulunduğu ve bulunacağı kesimlere neler vaadettiğini, neler sağlayabileceğini anlatmasını sağlayacak iletişim çabalarının tümüdür. 

İletişim Media, kurumun pazarlama stratejisine uygun olarak iletişim stratejisinin belirler. İletişim sürecinde, kurumun sunduğu ürün ve hizmetlerin özellikleri ile rakip ürünlerden farkının neler olduğu hedef kitlelere doğru mecralar kullanılarak anlatılır. Bu çalışmalarla kurum ve ürünleri hakkındaki bilinirliğin artırılması hedeflenir.