Ne Yaparız
 
 
Markalaşma ve ciro artışı yolunda gerekli olan tüm Halkla İlişkiler aktivitelerini organize eder,

Markanın basın İlişkilerini keyifle yürütür ve özel haberler için sürekli çalışır,CRM Projelerini zevkle hazırlar ve cirodaki artışı tespit eder,Markanın Pazarlama Stratejilerini belirler...

Kurum İçi İletişim

Bir kurumun ilk müşterisi çalışanlarıdır. Bu anlamda, çalışanların iş hedeflerine ulaşması içini kurumla ilgili olarak her türlü bilgiye sahip olması ve duygusal olarak da kuruma bağlanmasının sağlanması gerekir. Başta vizyon, misyon ve değerler olmak üzere, üretim, yönetim ve değişim süreçlerinin gerektirdiği bilgileri herkesten önce ilk olarak çalışanlarla paylaşılması önemlidir. Ait olduğu kurum tarafından önemsendiğini bilen çalışanlar, kurumla ilgili değişim ve gelişmeleri çok daha kolay içselleştirirler. Oluşturulan kurum kültürünün yerleşmesi ve yeni gelenlerle paylaşılması, çalışanlara düzenli bilgi akışının sağlanması ile mümkün olur.

İletişim Media, kurumların ilk müşterileri olan çalışanları ile saydam bir iletişim kurulmasını sağlar ve nihayetinde de çalışan sadakatinin en yüksek olduğu, sirkülasyonun düşük yaşandığı, motivasyonun ve performansın art