Kriz İletişimi ve Yönetimi

Kurumun itibarını zarar verecek tüm gelişmeleri kriz olarak tanımlamak mümkün. Ölçeği küçük veya büyük olabilir. Ancak kurumun itibarına gölge düşürülmesi, uzun yıllar emek verilerek yaratılan imajı bir anda yok edebilir.

Kurumların bu durumlarla karşı karşıya kalmaması için İletişim Media, hizmet verdiği kurumu olası krizlere önceden hazırlar. Bununla ilgili olarak daha öncesinde bir Kriz Yönetim ekibi oluşturur. Bu ekip, kurumun itibarına verilebilecek zararları en alt düzeye indirmeyi amaçlar.

İletişim Media, kriz iletişimi stratejisini aşağıdaki adımlar doğrultusunda geliştirir ve uygular: