Finansal İletişim

Bir kurumun finansal performansını kamuoyuyla paylaşması, kurumun güvenirliğini ortaya koyarken, hedef kitleleri nezdinde de itibarını artırmış olur.

Özellikle halka açık şirketler açısından kritik öneme sahip olan Finansal İletişim, halka açılacak şirketler açısından ise potansiyel yatırımcıların halka arza ilgi ve katılımını sağlamada büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle Finansal İletişimi, iki başlık altında toplamak mümkün: Yatırımcı İletişimi ve Halka Arz İletişimi.


Yatırımcı İletişimi’nde firmaların piyasadaki değerinin oluşmasında belirleyici olan, yatırımcıların firmadaki her türlü gelişmeler konusunda bilgilendirilmesini kapsar. Kurumun, yatırımcılar nezdindeki algısını en iyi şekilde yönetmeyi hedefler.

Halka arz iletişimi ise halka arzın öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak olan iletişim çalışmaları, bir plan hazırlanarak uygulanır.