Etkinlik Planlama ve Yönetimi

İletişim Media, kurumun iletişim hedeflerine uygun etkinliklerin planlanmasını ve yönetilmesini sağlar.

Etkinlik planını hazırlayan İletişim Media, etkinliğin organizasyon kısmında üçüncü partilerle müşteri arasındaki koordinasyonu yürüterek, etkinliğin hedefler doğrultusunda hayata geçmesini sağlar. 
İletişim Media tarafından sağlanan Etkinlik Yönetimi başlıklarını şöyle sıralamak mümkün: