Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

Misyonumuz

Bilgi ve yaratıcılığa dayalı olarak hazırlanan stratejik iletişim planı doğrultusunda, müşterilerimize ulusal ve uluslararası boyutta değer yaratmak...

Vizyonumuz

Mesleki etik kuralları ve içinde bulunduğu toplumun değer yargılarına bağlı kalarak, uluslar arası ölçekte bir iletişim danışmanlığı şirketi olmak...

Değerlerimiz

İçinde yaşadığı toplumun değerlerinden yola çıkarak kendi kurumsal değerlerini oluşturup, uluslararası normları kendi değerleriyle harmanlayarak sektörde farklı bir model yaratmak...

ozyurtlararaakmanaracihaninsaatara216aramakro

YG İnşaataraAkPlastaraErsuaraGo&GoaraGolden Meyve Suyu

ivrizaramorelloaraakyapiarainsanaratycd


armoniparkaraarenaarakayseriparkaraYapı Endüstrisiaradenge


Makroara

İM108 ooo ooa

e-Bült0" Üykilçs="ja-box-ct clearfix">
pe="text/javascripe="text/javascri_cılAe="text/j oearfix"> pe="text/ja;"> arfpe="text/ja;"> arf_cılAe="text/j s/sto cılAe="text/j s ml"" s.ubmit10r mlan po140"
pe="text/javascri_cıl"/sto <20"> x"> pe="text/jacıl"-ct cletrsto cletd x"> pe=field_ t/cs_ pe=field_e"texewst/cs_e"tex_cılAe="text/j s/scricu if( value =ili acymailing['VALID) value = '';" sblur if( value=='_) value=i acymailing['VALIDM inpcoiv " window0"
pe= utt s.ews utt s < utt s" wi ct cle/trsct ce/t0"> sct ceedya İlişkpe="text/jacinht=dow0> acymailang['VALI gizli ölcakn Mei/li3. t="hısr/likağllpt> > venirl öneının Me.çs="jaooo
cıl>
ooe>

İM17News

HAME.

a pxlunhoan>po140" mls5_qulwaoot">a p>le> inpconx"> inpcoiv " ixeta inpcoiv " ixete"texiv " on alwawis5_qc_s="nse"tex()" onricu s5_qc_s="nse"tex()"
inpcoiv " ixet.ubj iv " on alwawis5_qc_s="ns.ubj ()" onricu s5_qc_s="ns.ubj ()"
ml"> inpcoiv ndowion " on alwawis5_qc_s="ns ()" onricu s5_qc_s="ns ()"
an> inpcoiv " ixet.pamiv " on alwawis5_qc_s="ns.pam()" onricu s5_qc_s="ns.pam()"
inpconixete"tex_g['ACCE" wihidden0"value="34
inpconx"> utt s" wi utt s" span>s5_qc_ le="text/javascript" src="http://iletisimmedoa// iv ") value =il"> iv ") value="3; } ldH dicueCla; EoveClaById(ta iv ") value = "> iv ") value = "> iv ") value = "> iv ") value = "> 2 &&ed _e"tex.s claOf("@3) > 0) { .oaik t('>a . iv ") value == "> _h"14er = dicueCla; EoveClaById(tv> iv ") value; er')s5_e="Me_v> _char = s5_v> _h"14er.charAt(n uper')s5_seot"d_v> _char = s5_v> _h"14er.charAt(1 uper')s5_third_v> _char = s5_v> _h"14er.charAt(2 uper')s5_fourth_v> _char = s5_v> _h"14er.charAt(3eighldH s5_e="Me_v> _char == "<") { r mlan e href } ldH s5_e="Me_v> _char == "w" &&ed5_seot"d_v> _char == "w" &&ed5_third_v> _char == "w") { r mlan e href } ldH s5_e="Me_v> _char == "h" &&ed5_seot"d_v> _char == "t" &&ed5_third_v> _char == "t") { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } ldH s5_v> _h"14er.s claOf("s5_qc_n"> ) >= 0) { r mlan e href } else { dicueCla; EoveClaById(te"tex_g['ACCE") value = ""uper')e"tex_d = dicueCla; EoveClaById(te"texiv ") value; s5_qc_isValidE"tex(e"tex_d )f } } // ]ispl
window.addEvent('loadiv function (){ equalHeight ('#ja-submainbot2 .ja-box') }); <